We hebben in spanning gewacht op de persconferentie van Mark Rutte, op dinsdag 19 mei, waarin hij de besluiten over culturele activiteiten bekendmaakte. Uiteraard zijn we erg blij dat de coronamaatregelen worden versoepeld en dat ook de culturele sector langzaam maar zeker een deel van de activiteiten fasegewijs mag hervatten, hoewel ook naar de toekomst grote onzekerheden blijven bestaan.

In deze nieuwsbrief informeren we U over de laatste stand van zaken. Veel wordt duidelijker, maar we zijn er nog niet helemaal. We gaan U de richting schetsen waar het bestuur van Blokzijl Klassiek nu naar toe werkt.

Concert Isabelle van Keulen Ensemble wordt 29 augustus 2021

Het laatste concert van het afgelopen seizoen op 22 maart met het Isabelle van Keulen Ensemble was al uitgesteld naar 30 augustus. U begrijpt dat gelet op wettelijke voorschriften ook dit concert niet kan doorgaan. De nieuwe datum voor het concert is nu 29 augustus 2021. Alle abonnementen/losse kaarten en sponsorpassen blijven geldig. Het bestuur hoopt dat U kunt wachten tot augustus volgend jaar. Wilt U toch liever uw kaart inleveren, dan kunt U uw geld terugkrijgen. We zullen U daarover in juni nader berichten.

Concertseizoen 2020/2021

Het concertseizoen 2020/2021 kent grote onzekerheden:
– Onvoorspelbaar verloop covid-19 pandemie in de komende periode
– Onduidelijk of evenementen wel/niet zijn toegestaan in de loop van seizoen
– Social distancing (blijft de 1,5 meter afstand van toepassing?)
– Het bij elk concert geldende corona protocol

We hebben daarom bijzondere eisen gesteld voor de concerten in het seizoen 2020/21:
– Flexibiliteit vereist en per concert bepalen we of het doorgaat (en met hoeveel bezoekers)
– Flexibel zijn naar ons gewaardeerde publiek (geen abonnementen)
– Verkoop losse kaarten steeds 4 weken voorafgaand aan concert
– En we willen geen risico’s

De al gepubliceerde concertserie voor het komend seizoen 2020/21 wordt ingetrokken. In overleg met de musici hebben we nieuwe data in het seizoen 2021/22 gevonden (zie het volgende hoofdstuk).
Het goede nieuws is dat Blokzijl Klassiek het komende concertseizoen blijft doorgaan met een bijzonder aantrekkelijk programma. Er wordt een geheel nieuw programma van 6 concerten georganiseerd. Twee concerten zijn in samenwerking met Lentepodium Blokzijl. Belangrijkste uitgangpunt voor het volgend seizoen is flexibiliteit: er zijn geen abonnementen en u kunt steeds per concert een losse kaart kopen. De verkoop start steeds 4 weken voor het concert. Daarmee hopen we voortdurend te kunnen inspelen op de dan verwachte omstandigheden.

In het kort zijn dit de uitgangspunten voor het komend seizoen:
– Concert programma wordt gepubliceerd op de website en via Blokzijl Klassiek mailings en persberichten
6 concerten, prijs per concert € 21
– Er is geen gedrukt jaarprogramma
– Wel eenvoudig (en goedkoop) gedrukt dagprogramma
– Maximaal 100 bezoekers
– Concert is zonder pauze
– Duur concert naar verwachting ca. 75 minuten
– Alleen verkoop losse kaarten per website vanaf 4 weken voor concert
– Geen kaartverkoop aan de kerk bij aanvang concert
– U krijgt een plaats toegewezen, leden van een huishouden mogen bij elkaar zitten
– Uitvoering van concerten steeds onder voorbehoud van wettelijke regelingen
– Bij annulering concert wordt geld geretourneerd
Deze uitgangspunten worden nu verder uitgewerkt. We hopen U in de loop van juni nader te informeren over het nieuwe concert programma 2020/21, de verkoop van losse kaarten en de gang van zaken in de Grote Kerk voor, tijdens en na concerten.

Concertseizoen 2021/2022

Zoals al aangegeven, de al door ons gecontracteerde musici voor het seizoen 2020/2021 willen graag komen spelen in het concertseizoen van 2021/22. Daarmee blijft de schade voor de musici beperkt en wij blijven ons verheugen op een mooie volgende serie concerten! We gaan ervan uit dat de situatie dan weer “normaler” is en we weer als vanouds voor een volle kerk kunnen spelen.
Met diegenen die al een abonnement of losse kaarten hebben gekocht voor het seizoen 2020/2021 met het oorspronkelijke concert programma wordt in de loop van juni contact opgenomen hoe we dat verder gaan regelen.