Concerten in 2021-2022

We beginnen eind augustus met een concert dat al in 2020 stond geprogrammeerd. Op 10 oktober start de concertserie 2021/2022. In deze nieuwsbrief een overzicht van de concerten en informatie over de verkoop van abonnementen.
Concerten in 2021/2022

29 augustus 2021 | 15.30 uur
Blokzijl Klassiek met het Isabelle van Keulen Ensemble
 
Op zondag 29 augustus beginnen we met het concert door het Isabelle van Keulen Ensemble. Dit concert stond aanvankelijk op zondag 24 maart 2020 op de kalender, maar ging toen bij het begin van de pandemie niet door. Na de verplaatsing naar eind augustus 2020 wordt dit concert nu gehouden op zondag 29 augustus. Alle reeds verkochte abonnementen en losse kaarten recht geven op toegang. Er worden voor dit concert met Isabelle van Keulen geen extra losse kaarten meer verkocht.
 
Concert programma 2021/2022
 
10 okt 2021 | 15.30 uur
Blokzijl Klassiek met Lucie Horsch, Nuala McKenna en Alexandra Nepomnyashchaya
 
7 nov 2021 | 15.30 uur
Blokzijl Klassiek met Ronald Brautigam,
 
12 dec 2021 | 15.30 uur
Blokzijl Klassiek met het Nederlands Jeugd Strijkorkest
 
23 jan 2022 | 15.30 uur
Blokzijl Klassiek met Rosanne Philippens en Zoltán Fejérvári  
 
13 feb 2022 | 15.30 uur
Blokzijl Klassiek met Wishful Singing 
 
20 mrt 2022 | 15.30 uur
Blokzijl Klassiek met het Storioni Trio
 
Meer informatie over musici en programma vindt u op de website.
 
Corona spelregels
Gelet op de situatie met Covid-19 is het duidelijk dat er spelregels zijn voor het bezoeken van concerten. We wijzen u op de spelregels die vermeld zijn op onze website. Bij de concerten moet u bij de ingang van de Grote Kerk een zogenaamd coronatoegangsbewijs kunnen tonen. Dit kan een negatieve testuitslag zijn (LET OP: uitsluitend testresultaten via Testen voor Toegang worden geaccepteerd), een vaccinatiebewijs of een bewijs dat u hersteld bent van corona. Naast dit bewijs moet u ook een identiteitsbewijs overleggen als onderdeel van de check. Zonder corona toegangsbewijs krijgt u geen toegang tot de Grote Kerk en kunt u het concert niet bezoeken.
Zie hier voor meer informatie over het coronatoegangsbewijs en testen voor toegang
Verkoop van Vrienden passen en abonnementen
De verkoop van Vrienden passen en abonnementen start op maandag 12 juli op onze website. In het seizoen 2021/2022 verkopen we alleen abonnementen voor 6 concerten. De prijs is € 110,-. De Vriendenpas kost € 135,-, voor de extra’s verwijzen we u graag naar onze website.
 
Verkoop van losse kaarten
De verkoop van losse kaarten start per concert steeds 4 weken voor het concert. U kunt dus geen losse kaarten bestellen voor meerdere concerten. Voor het eerste concert op 10 oktober bijvoorbeeld bepalen we begin september op basis van de dan geldende en eventueel verwachte regelgeving hoeveel bezoekers we maximaal mogen toelaten, waarna we dan de hoeveelheid nog te verkopen losse kaarten bepalen. Op de website zal de verkoop van losse kaarten steeds tijdig worden opengesteld. U wordt daarover ook middels onze Nieuwsbrief over bericht.
 
Blokzijl Klassiek zoekt periodieke schenkers/sponsoren!
 
Blokzijl Klassiek slaagt er al ruim 20 jaar in om op constant hoog niveau klassieke muziek naar de Kop van Overijssel te halen. Blokzijl Klassiek staat voor het komende concertjaar 2021-2022 weer in de startblokken met een zeer aantrekkelijk programma. Maar, wij kunnen niet zonder u, niet als publiek en niet als sponsor. Zeker na de achter ons liggende moeilijke Covid-19 periode heeft de klassieke muziek extra steun en veel bezoekers hard nodig.
Waar denken we aan?
 
Op grond van de statuten, de invulling van de doelstellingen en het beleidsplan is de Stichting Blokzijl Klassiek door de Belastingdienst erkend als een Culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).  Het RSIN nummer is 807570412.
Dit opent de weg voor personen en ondernemingen om periodieke schenkingen aan de Stichting Blokzijl Klassiek te doen en een extra giftenaftrek bij hun aangifte Inkomstenbelasting (voor vennootschappen bij de Vennootschapsbelasting) op te voeren. Particulieren mogen zonder drempelbedrag in de aangifte voor de Inkomstenbelasting het bedrag van hun periodieke schenking met 1,25 vermenigvuldigen en dat bedrag als gift bij hun aangifte in mindering brengen. Voor vennootschappen geldt een vermenigvuldigingsfactor van 1,5. Een vereiste is dat er een door de Belastingdienst goedgekeurde schenkingsovereenkomst (die wij beschikbaar hebben) wordt opgemaakt met een minimale looptijd van vijf jaar.
 
Win-win voor schenker en de klassiek muziek
Ter illustratie een rekenvoorbeeld voor een particulier. Als u gedurende minstens vijf jaar aan de Stichting Blokzijl Klassiek een bedrag van € 250 (het minimumbedrag) per jaar schenkt is uw jaarlijks aftrekbare bedrag voor de Inkomstenbelasting € 312,50. Bij een belastingdruk van bijvoorbeeld 40% zijn uw werkelijke uitgaven € 125 per jaar, namelijk de periodieke schenking van € 250 minus 40% van het aftrekbare bedrag van € 312,50 = € 125. Er is duidelijk sprake van een win-win situatie. Het spreekt vanzelf dat wij uw periodieke schenking op waarde weten te schatten. U wilt terecht daarvoor iets terugzien.
 
Wij zullen u niet teleurstellen. Als u er voor voelt om onze Stichting extra steun te geven dan nodigen wij u graag uit om contact op te nemen met de penningmeester van de Stichting Blokzijl Klassiek, de heer Arjun van der Dussen, bij voorkeur via a.vddussen@blokzijlklassiek.nl Dan ontvangt u de complete informatie die voor uw beslissing noodzakelijk is.
 
Wijziging samenstelling bestuur
Het bestuur van Blokzijl klassiek wijzigt bij de ingang van het nieuwe seizoen. De oproep eerder dit jaar voor kandidaten is succesvol afgesloten.
Jan Bezemer heeft de Stichting vele jaren zijn diensten bewezen als penningmeester. Het bestuur is hem veel dank verschuldigd voor zijn werkzaamheden en inzet voor Blokzijl Klassiek. Arjun van den Dussen uit Kalenberg volgt hem op als penningmeester. Naast Arjun hebben we ook Doke Maris uit Emmeloord bereid gevonden zitting te nemen in het bestuur. Doke zal zich bezig houden met juridische en administratieve zaken.
 
Informatie
We vertrouwen erop dat we elkaar weer in goede gezondheid ontmoeten bij de concerten in het najaar. Wij verheugen ons op uw belangstelling en komst naar de Grote Kerk. En als steeds: veiligheid staat voorop en een corona protocol is van toepassing. We houden u op de hoogte via onze website en deze nieuwsbrief.