Jaarrekening 2016 van de Stichting Blokzijl Klassiek

2014 -20152015 – 2016
Inkomsten
Abonnementen en kaartverkoop17.31417.900
Sponsoring en subsidies5.2958.035
Totaal inkomsten22.60925.935
Uitgaven en kosten
Kosten musici en Buma12.18419.108
Overige kosten4.6104.339
Totaal kosten16.79423.447
Resultaat boekjaar5.8152.488

De Stichting Blokzijl Klassiek heeft een gebroken boekjaar van 1 september t/m 31 augustus.
Alle bedragen afgerond op hele Euro’s.