Jaarrekening 2017 van de Stichting Blokzijl Klassiek

2015 -20162016 – 2017
Inkomsten
Abonnementen en kaartverkoop17.90028.006
Sponsoring en subsidies8.03514.247
Totaal inkomsten25.93542.253
Uitgaven en kosten
Kosten musici en Buma19.10824.203
Overige kosten4.33911.203
Totaal kosten23.44735.406
Toevoeging Bestemmingsreserve7.500
Resultaat boekjaar2.488-/- 654

De Stichting Blokzijl Klassiek had over het boekjaar 2015-2016 een gebroken boekjaar van 1 september t/m 31 augustus. Met ingang van 1 januari 2018 is de Stichting overgegaan naar een systeem waarbij boekjaar = kalenderjaar. Dit betekent dat voor de periode 1 september 2016 tot en met 31 december 2017 sprake is van een verlengd boekjaar.
Alle bedragen afgerond op hele Euro’s.