Jaarrekening 2018 van de Stichting Blokzijl Klassiek

2016 -20172018
Inkomsten
Abonnementen en kaartverkoop28.00632.529
Sponsoring en subsidies14.24710.976
Totaal inkomsten42.25343.505
Uitgaven en kosten
Kosten musici en Buma24.20324.852
Overige kosten11.20314.781
Totaal kosten35.40639.633
Toevoeging Bestemmingsreserve7.5000
Resultaat boekjaar-/- 6543.873

De Stichting Blokzijl Klassiek had over het boekjaar 2016-2017 een gebroken boekjaar van 1 september t/m 31 augustus. Met ingang van 1 januari 2018 is de Stichting overgegaan naar een systeem waarbij boekjaar = kalenderjaar. Dit betekent dat voor de periode 1 september 2016 tot en met 31 december 2017 sprake is van een verlengd boekjaar. Voor het boekjaar 2018 geldt dat dit gelijk is aan het kalenderjaar.

Alle bedragen afgerond op hele Euro’s.