Jaarrekening 2019 van de Stichting Blokzijl Klassiek

20182019
Inkomsten
Abonnementen en kaartverkoop32.52929.668
Sponsoring en subsidies10.97610.664
Totaal inkomsten43.50540.332
Uitgaven en kosten
Kosten musici en Buma24.85230.641
Overige kosten14.78118.355
Totaal kosten39.63348.996
Toevoeging Bestemmingsreserve
Resultaat boekjaar3.873-/- 8.664

Het boekjaar loopt van 1 januari 2019 tot en met 31 december 2019.

Alle bedragen afgerond op hele Euro’s.