Jaarrekening 2020 van de Stichting Blokzijl Klassiek

20192020
Inkomsten
Abonnementen en kaartverkoop29.6687.713
Sponsoring en subsidies10.66410.008
Totaal inkomsten40.33217.721
Uitgaven en kosten
Kosten musici en Buma30.64110.663
Overige kosten18.3557.074
Totaal kosten48.99617.737
Toevoeging Bestemmingsreserve
Resultaat boekjaar-/- 8.664-/- 16

Het boekjaar loopt van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2020.

Alle bedragen afgerond op hele Euro’s.