Jaarrekening 2021 van de Stichting Blokzijl Klassiek

20212020
Inkomsten
Abonnementen en kaartverkoop15.6337.713
Sponsoring en subsidies9.41610.008
Totaal inkomsten25.04917.721
Uitgaven en kosten
Kosten musici en Buma12.38010.663
Overige kosten24.3137.074
Totaal kosten36.69317.737
Toevoeging Bestemmingsreserve
Resultaat boekjaar-/- 11.644-/- 16

Het boekjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december.

Alle bedragen afgerond op hele Euro’s.