Jaarrekening 2021 van de Stichting Blokzijl Klassiek

20212020
Inkomsten
Abonnementen en kaartverkoop15.6557.713
Sponsoring en subsidies10.19210.008
Totaal inkomsten25.84717.721
Uitgaven en kosten
Kosten musici en Buma15.88410.663
Overige kosten9.8077.074
Totaal kosten25.69117.737
Toevoeging Bestemmingsreserve
Resultaat boekjaar156-/- 16

Het boekjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december.

Alle bedragen afgerond op hele Euro’s.