Blokzijl Klassiek annuleert concerten in 2020

Nu het aantal bezoekers van een concert weer is beperkt tot maximaal 30 personen heeft Blokzijl Klassiek besloten om de concerten voor de rest van dit jaar te annuleren. Het is helaas niet mogelijk om bij een zo laag aantal bezoekers een concert te organiseren. Het bestuur betreurt dat we deze beslissing hebben moeten nemen; we hadden een mooi alternatief programma voor 100 bezoekers en de start met het Matangi Kwartet op 11 oktober zag er al goed uit, maar nu gaat het weer mis.

Het bestuur van Blokzijl Klassiek heeft ondanks alle budgettaire beperkingen, toch een mooi programma samengesteld voor het nieuwe seizoen, mede dankzij vrijwillige bijdragen van onze sponsoren. Want hoewel we aan de sponsoren hebben gezegd dat we flexibel willen blijven en geen garanties kunnen geven voor een ongestoord verloop van het concertseizoen zijn vele sponsoren toch bereid geweest een financiële bijdrage toe te zeggen.

De Veiligheidsregio en de Gemeente Steenwijkerland willen voor onze concerten geen uitzondering maken en daarmee vervalt de mogelijkheid om concerten te organiseren. Er zijn nog wel andere opties overwogen, maar om verschillende redenen zijn die afgevallen. Wat onze concerten zo uniek maakt is de combinatie van kwaliteit van musici, de sfeer en de akoestiek van de Grote Kerk. Deze elementen zijn aan elkaar verbonden en daaraan willen we vasthouden.

Kaarthouders voor het concert op 11 oktober ontvangen bericht en krijgen hun geld terug. De concerten in november en december zijn geannuleerd omdat Blokzijl Klassiek niet steeds per concert wil beslissen over wel of niet doorgaan. Zowel naar musici als bezoekers kiezen we ervoor om duidelijkheid te scheppen.
En voor alles geldt, de veiligheid van musici en bezoekers staat voorop!.

Om die reden nemen we even afstand en zullen we eind november gaan bekijken of en wanneer we in het nieuwe jaar de draad weer oppakken. Want zodra het weer kan (in elk geval met tenminste 100 bezoekers) pakken we de draad zeker weer op!

We vertrouwen erop dat onze bezoekers deze beslissing begrijpen en hopen elkaar weer in goede gezondheid te treffen zodra dat weer kan.

Programma Seizoen 2020-2021 gewijzigd

Seizoen 2020-2021 gewijzigd

We hebben vanwege het Corona virus het oorspronkelijk geprogrammeerde seizoen 2020/2021 moeten intrekken, maar we hebben wel een bijzonder aantrekkelijk nieuw programma samengesteld. Belangrijkste uitgangspunt voor het volgend seizoen is flexibiliteit: er zijn geen abonnementen en u kunt steeds per concert een losse kaart kopen. De verkoop start steeds 4 weken voor het concert. Daarmee hopen we voortdurend te kunnen inspelen op de dan verwachte omstandigheden.

Programma 2020-2021

 • 11 oktober 2020: Matangi Kwartet
 • 1 november 2020: Coraline Groen, viool en Robbrecht Van Cauwenberghe, bajan (Russische accordeon)
 • 13 december 2020: Gemengd vocaal ensemble (dubbel kwartet) olv Dirigente: Mirjam van den Hoek
 • 24 januari 2021: Blokfluitkwartet Brisk
 • 14 februari 2021: Matija Kranjčič, piano
 • 14 maart 2021: Jonge, zeer getalenteerde musici van de Young Musicians Academy van het Fontys Conservatorium in Tilburg
 • De laatste 2 concerten worden georganiseerd in samenwerking met het LentePodium.

In het kort zijn dit de uitgangspunten voor het komend seizoen:

 • Concert programma met programma toelichting wordt gepubliceerd op de website en via Blokzijl Klassiek mailings en persberichten
 • 6 concerten, prijs per concert € 21
 • Er is geen gedrukt jaarprogramma
 • Wel eenvoudig (en goedkoop) gedrukt dagprogramma
 • Maximaal 100 bezoekers
 • Corona protocol in overleg met gemeente Steenwijkerland is van toepassing
 • Concert is zonder pauze
 • Duur concert naar verwachting ca. 75 minuten
 • Alleen verkoop losse kaarten via www.blokzijlklassiek.nl vanaf 4 weken voor concert
 • Geen kaartverkoop aan de kerk bij aanvang concert
 • U krijgt bij binnenkomst in de Grote Kerk een plaats toegewezen, leden van een huishouden mogen bij elkaar zitten
 • Uitvoering van concerten steeds onder voorbehoud van wettelijke regelingen
 • Bij annulering concert wordt geld geretourneerd

Meer informatie over het concert programma 2020/2021, informatie over musici, de verkoop van losse kaarten en de gang van zaken in de Grote Kerk voor, tijdens en na concerten wordt binnenkort gepubliceerd op de website. We zullen U ook via deze Nieuwsbrieven blijven informeren.

Concertseizoen 2021/2022

Zoals al aangegeven, de al door ons gecontracteerde musici voor het seizoen 2020/2021 willen graag voor een “volle kerk” komen spelen in het concertseizoen van 2021/2022. Daarmee blijft de schade voor de musici beperkt en wij blijven ons verheugen op een mooie volgende serie concerten!
Diegenen die al een abonnement of losse kaarten hebben gekocht voor het seizoen 2020/2021 met het oorspronkelijke concert programma zijn, als het goed is, al benaderd door de penningmeester. Is dat niet het geval dan dat graag alsnog doen bij j.bezemer@blokzijlklassiek.nl . Indien U kaarten hebt gekocht bij De Meenthe, dan kunt U daar terecht.

Concert Isabelle van Keulen Ensemble wordt 29 augustus 2021

Alle abonnementen/losse kaarten en sponsorpassen blijven geldig. Het bestuur hoopt dat U kunt wachten tot augustus volgend jaar.

We hopen u voor dit moment voldoende te hebben geïnformeerd en informeren u zodra er meer bekend is.

Blijf gezond en kom terug!

Met vriendelijke groet,
Het bestuur van Blokzijl Klassiek.

Tim Brackman vervangt violist Shin Sihan

Persbericht concert Marietta Petkova

Bestuur in de Steenwijker courant

Kussen voor vrienden